Featured News
Latest blogs here
Lorem ipsum dolor sit amet.

Lorem ipsum dolor sit amet.

在上述两项研究中发现了类似的结果。第一次调查的总有效率为86%,第二次调查的总有效率为79%。

Read More

Lorem ipsum dolor sit amet.

针灸应用与草药方案相同的总持续时间。连续六天应用针灸治疗,在每个疗程中休息一天。仅草药组总有效率达68%,草药和针灸组合方案总有效率达88%。